Kończymy 2021 rok i podsumowujemy nasze działania:

– to był kolejny rok pracy w pandemii, mimo tego, udało nam się pracować na rzecz wszystkich naszych Podopiecznych:

– Bursa Szkolna pracowała zdalnie – tak, tak, byliśmy w bieżącym kontakcie z wszystkimi Bursantami, a już w drugiej połowie roku ruszyliśmy z działaniami wzmacniającymi dla nich. Bursa to 60 młodych osób z powiatu brodnickiego;

– Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował cały czas: poprzez odwiedziny, zajęcia zdalne, bieżącą pomoc i w końcu – zajęcia na żywo, w pracowniach. W październiku wspólnie z Brodnickim Domem Kultury zrealizowaliśmy kolejną edycję Przeglądu Teatralnego Osób Niepełnosprawnych (było fantastycznie) W zajęciach ŚDS bierze udział regularnie 50 osób z powiatu brodnickiego;

– w schronisku w Chełmży udało nam się  przeprowadzić prace remontowo modernizacyjne w ramach projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Był to partnerski projekt realizowany wspólnie z Miastem Chełmża. Dzięki modernizacji, pomieszczenia schroniska zwiększyły swoją funkcjonalność i zapewniają dużo lepsze warunki w ramach miejsc z usługami opiekuńczymi. Dodatkowo realizowaliśmy po raz pierwszy zajęcia skierowane do grupy niepełnosprawnych osób bezdomnych. Nasi podopieczni w Chełmży skorzystali ze wsparcia fizjoterapeuty, psychologa, oraz rozwiniętego wsparcia w ramach treningu higienicznego;

– w naszym schronisku w Brodnicy rozpoczęliśmy w tym roku pilotażowe dyżury w ramach streetworkingu. Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby osób przebywających poza placówkami wsparcia (na ulicy, w pustostanach) i pomóc im w zmianie swojej sytuacji. Dodatkowo realizowaliśmy regularne dyżury psychologa oraz terapeuty uzależnień;

– przez cały rok działała nasza wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ;

– wydawaliśmy żywność w ramach europejskiego programu FEAD;

– współpracowaliśmy z innymi organizacjami pozarządowymi (prace w ramach Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy), konsultowaliśmy programy, realizowaliśmy wspólne działania z innymi organizacjami i samorządami (np. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego )…

To był trudny rok, ale także pełen efektów i wyników. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tym roku. Życzymy Wam wszystkim, aby 2022 był lepszy a nawet jeszcze bardziej 😉 Wszystkiego dobrego!