Nasze działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności?

Dzięki dwóm projektom realizowanym ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w schroniskach w Brodnicy i Chełmży możemy rozwijać dodatkowe formy wsparcia.

Projekt realizowany w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Chełmży, ma na celu zwiększenie samodzielności funkcjonowania (ruchowej i codziennej) 30 bezdomnych osób niepełnosprawnych w okresie jego realizacji. Osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej są wspierane przez fizjoterapeutę, psychologa, mają rozwinięte wsparcie w ramach treningu higienicznego.

Wiemy, że działania interwencyjne nie są jedynym rozwiązaniem, dlatego Brodnickie Centrum Caritas bierze udział w pracach Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego, która zrzesza przedstawicieli władz samorządowych, jednostek samorządu lokalnego (np. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu) oraz organizacji prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu właśnie rozpoczął kampanię, która ma pokazywać, że bezdomność to widzialny choć nie zauważany problem.