Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

„Moje życie moją szansą” – wsparcie osób bezdomnych w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności…”

 

Brodnickie Centrum Caritas jest realizatorem projektu „Moje życie moją szansą” przeznaczonego dla osób bezdomnych. Podopieczni przebywający w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością są objęci szerokim zakresem działań, w których skład wchodzą:

Realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności

Zapewnienie pomocy specjalistów – podopieczni korzystają ze wsparcia psychologa i pracownika socjalnego

Zapewnienie opieki i schronienia w noclegowni i ogrzewalni – w związku ze spadkiem temperatury bezdomni mają możliwość przebywania w noclegowni w ciągu dnia (ogrzewalnia)

Zapewnienie wyżywienia

Zakup wyposażenia – w ramach którego do noclegowni zostaną zakupione m.in. nowe łóżka i materace

Przygotowanie wigilii dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia

Projekt „Moje życie moją szansą” jest realizowany w ramach organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności Cel Nr 1: Podniesienie jakości wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności poprzez zwiększenie standardu świadczonej pomocy w miejscach zapewniających nocleg i schronienie”.