Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

#Bursa#rozwój#BTW - nowe działania w Bursie

Bursa to jej mieszkańcy, a więc także ich problemy, smutki, radości, pasje, przyjaźnie, nauka.

#Bursa#rozwój#BTW – to działania w ramach których zorganizujemy m.in. wspólne wyjścia na kręgielnie, boisko, siłownie, w akcje wolontariackie, wspólne oglądanie filmów, koncertów i meczy – wszystko by zapewnić aktywny i angażujący czas wolny młodzieży.

Dodatkowo zorganizujemy zajęć ukierunkowanych na pomoc i rozwój umiejętności młodzieży w zakresie: matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego i języka niemieckiego. W ramach tych zajęć młodzież będzie mogła nie tylko nadrobić ewentualne zaległości w szkole, ale także rozwinąć swoje pasje i zainteresowania.

Nasz projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.