Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

"Pomysł na siebie, sposób na przyszłość"

 

Rozpoczyna się  rekrutacja do projektu przeznaczonego dla podopiecznych Bursy Szkolnej. Celem projektu jest wsparcie podopiecznych Bursy, pochodzących z gmin wiejskich z obszaru powiatów brodnickiego, rypińskiego i wąbrzeskiego. Uczestnicy skorzystają z indywidualnie dobranych kursów i szkoleń zawodowych, będą objęci wsparciem psychologa i doradcy zawodowego. Projekt zakończy się w czerwcu, weźmie w nim udział 10 uczestników.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.