Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

"Święto Pieczonego Ziemniaka" - edycja 2019

Po raz kolejny osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, rodziny i osoby na co dzień z nimi pracujące, spotkają się przy okazji "pieczonego ziemniaka".

To dzień, w którym można wspólnie: pospiewać, pogotować, pobawić się, upiec ziemniaka, zdrowo rywalizować i nacieszyć się swoją obecnością.

Rokrocznie w imprezie zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy bierze udział ponad 100 osób niepełnosprawnych, którym towarzyszą najblizsze osoby.

W tym roku, ponownie Brodnicę odwiedzą goście spoza powiatu brodnickiego.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Zarządu Powiatu w Brodnicy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.