Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

2 Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych


Już 30 kwietnia, odbędzie się II Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych!

 

W ubiegłym roku, w konkursie, wzięło udział 9 zespołów, a do Brodnickiego Domu Kultury przybyło prawie 200 osób. W tym roku, Przegląd będzie się odbywał jako integralna część realizowanego przez nas projektu „Brodnicka Terapia Teatrem”.

Przegląd jest przeznaczony dla uczestników: Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkół Specjalnych, Domów Pomocy Społecznej.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 30 marca 2019 r. na adres mailowy caritas.brodnica8@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy i regulamin Przeglądu dostępny jest na stronie internetowej Brodnickiego Centrum Caritas.

Formularz zgłoszeniowy - KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin Przeglądu - KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do udziału! Do zobaczenia 30 kwietnia, ponownie, w gościnnych progach Brodnickiego Domu Kultury!

 

 

II PRZEGLĄD TEATRALNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest jednym z działań w ramach projektu "Brodnicka Terapia Teatrem", który  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1.