Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Błogosławionych Świąt


Praca na rzecz innych nie była by możliwa, gdyby nie pomoc: Wolontariuszy, Darczyńców, Partnerów z którymi działamy.

Im wszystkim, oraz Podopiecznym Brodnickiego Centrum, już dziś, składamy najlepsze życzenia. Błogosławionych Świąt!