Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Brodnickie Dzieło Pomocy Ubogim

Jak co roku w okresie przedświątecznym Brodnickie Centrum Caritas podejmuje wzmożone działania na rzecz najuboższych. Świece, które rozprowadzane są w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom od pierwszej niedzieli adwentu w parafiach, będzie można nabyć również w wybranych brodnickich sklepach w dniach 17-21 grudnia. Natomiast na dni 10-11 grudnia w tych samych sklepach planowana jest zbiórka żywności.

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest akcją, organizowaną przez Caritas Polska już po raz 17. W tym roku pod hasłem "Zapalmy dzieciom światło nadziei". Brodnickie Centrum Caritas po raz kolejny włącza się w realizację tego dzieła, organizując sprzedaż świec w dekanatach: brodnickim, górznieńskim, nowomiejskim i kurzętnickim. Tegoroczna akcja została poszerzona o sprzedaż świec w wybranych brodnickich sklepach. Świece będą sprzedawane od 17 do 21 grudnia. W to przedsięwzięcie zaangażuje się Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica - Związek Drużyn GETEWAY. Pieniądze ze sprzedaży świec zostaną w tym roku w całości przekazane na doposażenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością – "Betania", który przeznaczony jest dla młodzieży opuszczającej domy dziecka i rodziny zastępcze, oraz dla osób bezdomnych realizujących indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

 

Brodnickie Centrum Caritas zorganizuje również, w tych samych sklepach, zbiórkę żywności, która odbędzie się w dniach 10 i 11 grudnia. Zostanie ona również zorganizowana przez brodnickich harcerzy.

 

Finał świątecznych działań będzie miał miejsce na Dużym Rynku w Brodnicy, gdzie 22 grudnia, podczas "Spotkania Wigilijnego", rozdawane będą paczki dla dzieci wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Będzie można również skosztować wigilijnego barszczu i pierogów. Dzieci ze Świetlic Środowiskowych "Arka"i "Źródło", działających przy Brodnickim Centrum Caritas, zaprezentują przedstawienia jasełkowe. Wspólne kolędowanie poprowadzą brodniccy harcerze. Współorganizatorami spotkania są:

- Urząd Miasta Brodnica poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica

- Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka

- Brodnicki Dom Kultury

- Parafia pw. Św. Katarzyny w Brodnicy