Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Budki lęgowe, podsypy dla ptaków, to wiosenne prace podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych.

Mieszkańcy Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością rozpoczęli wiosenne prace w ogrodzie, przed Ośrodkiem i porządkujemy przyległe zalesienie. Podopieczni O.W. budują budki lęgowe i podsypy dla ptaków, które są instalowane w przyległym lasku miejskim.