Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Bursa Szkolna Caritas: Siatkówka? Czemu nie!

Gra w siatkówkę na boisku Brodnickiego Centrum Caritas? Czemu nie! Młodzież z bursy w tak piękną pogodę z chęcią brała udział w rozgrywkach.