Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Bursa Szkolna. Garnitury, odzież, kosmetyki. DZIĘKUJEMY.

Wychowankowie bursy szkolnej bardzo serdecznie dziękują Pani Teresie i Panu Grzegorzowi za podarowanie odzieży, garniturów dla chłopców i kosmetyków dla dziewcząt. Podopieczni są bardzo wdzięczni a na ich twarzach naprawdę widać radość z ofiarowanych darów.