Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Co to jest Ekonomia Społeczna? - spotkanie informacyjne

 


 

27 IX 2012

We współpracy z Regionalnym Centrum ekonomii społecznej w Toruniu młodzież wzięła udział w spotkaniu pt. „ Ekonomia Społeczna? Co to? Po co? I co nam to może dać...?” Dzięki spotkaniu uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. czym jest „trzeci sektor” i „ekonomia społeczna”. Czy łatwo jest zostać założycielem Fundacji i jak organizacje pozarządowe próbują zmieniać nasza rzeczywistość.