Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Dla kogo, jakie wsparcie, jak wziąć udział?

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy zaprasza osoby niepełnosprawne oraz zaburzone psychicznie, a także członków ich rodzin do skorzystania z oferty udziału w ciekawych, codziennych zajęciach, wsparciu terapeutycznym i specjalistycznym.

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje:

- udział w 9 pracowniach tematycznych, m.in. krawieckiej, stolarskiej, witrażu, kulinarnej, fusingu;

- fachową pomoc specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, terapeutów, pomoc prawną;

- codzienną naukę samodzielności dla osób niepełnosprawnych i wsparcie dla ich rodzin.

 

Dzięki środkom europejskim, ŚDS zostaje powiększony o dwie nowe pracownie, co umożliwi przyjęcie 10 nowych uczestników z terenu powiatu brodnickiego. Zajęcia w ŚDS odbywają się codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00, a dojazd na zajęcia i powrót z nich zapewniony jest przez realizatora.

Zajęcia w ŚDS są bezpłatne i ruszają już od września br. Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go lub dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy do dnia 23 sierpnia br.

Formularze zgłoszeniowe, a także regulamin rekrutacji dostępne są bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, w urzędach gmin, ośrodkach pomocy społecznej, a także na stronie internetowej Brodnickiego Centrum Caritas (pobierz formularz zgłoszeniowy) lub pod numerem telefonu 56 495 02 81 / w.10

W procesie rekrutacyjnym wezmą udział tylko te osoby, które spełniają kryteria dostępu oraz dostarczą wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 

Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz przewidzianych w ramach projektu

formach wsparcia, jest ograniczona.