Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Dobre praktyki


 

Projekt "Otwarta Furtka" realizowany przez nas od listopada 2012 r. został przedstawiony jako przykład "dobrych praktyk" działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnoscią. Artykuł dotyczący aktywizacji zawodowej uczestnkików ukazał się w Biuletynie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (nr 9/listopad/2013).

 

"Otwarta Furtka" to propozycja kompleksowego wsparcia dla uczacej się młodzieży i osób bezdomnych, pozwalająca na odbycie szkoleń, płatnego stażu oraz pomocy trenerów i specjalistów.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.