Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Dzieci powodzian na koloniach letnich.


Od 26 czerwca do 22 lipca 2010r. w Bursie Szkolnej Brodnickiego Centrum Caritas będą organizowane kolonie letnie dla dzieci z terenów powodziowych. Będą to dwie 40-osobowe grupy. Każdy turnus potrwa dwa tygodnie. Nie znamy jeszcze dokładnie wieku naszych gości, ale będą to z pewnością dzieci w wieku szkolnym.
W związku z tym, że straciły one przybory szkolne, oraz ubiory, chcemy je w to wyposażyć, by mogły od września kontynuować naukę.

Oprócz strat materialnych powódź pozostawiła ślad również w psychice, szczególnie najmłodszych mieszkańców terenów dotkniętych tragedią powodzi. Letni wypoczynek pozwoli im choć przez chwilę, “oderwać się”, od strasznych wspomnień. Szansą na to jest zorganizowanie czasu wolnego tak, żeby by był to dla nich czas zabawy i beztroski.
Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich, osób, firm i instytucji, które zechcą pomóc w realizacji naszych zamierzeń.
By wspomóc akcję Brodnickiego Centrum Caritas należy przekazać środki finansowe na konto
BS 22 9484 1150 22210004 0872 0007 z dopiskiem "Kolonie".
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 49 50 281