Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Dziękujemy!!!

„Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą…” Wierzymy w to, tak samo jak wierzymy w naszych Partnerów i Darczyńców, którzy wspierają nasze działania codzienne, oraz tych, którzy pomagają nam w naprawdę dużych przedsięwzięciach.

Firma CEDAT Sp. z o.o. producent materiałów budowlanych marki CEKOL jest z nami od początku budowy. Najpierw zostaliśmy obdarowani materiałami budowlanymi. W ostatnich dniach przedstawiciele firmy wygładzili nam niezły kawałek ściany, a przy okazji zostawili nam jeszcze sporo materiałów, które posłużą na wykończenia ścian Bursy Szkolnej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Dzięki rozbudowie i modernizacji budynku Brodnickiego Centrum Caritas będziemy w stanie zapewnić wspaniałe warunki mieszkania, nauki, terapii i wsparcia łącznie dla ponad 100 osób – młodzieży z Bursy Szkolnej i osobom niepełnosprawnym.

Dziękujemy za wsparcie!