Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Dziękujemy! Zebraliśmy ponad 1030 kg żywności!


Podczas Świątecznej Zbiórki Żywności zebraliśmy ponad 1030 kg żywności.

Dzięki Wam Drodzy Darczyńcy, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, młodzież i seniorzy otrzymają przedświąteczną pomoc!

Dziękujemy Wolontariuszom z Bursy Szkolnej i brodnickich szkół! Bez Was by się nie udało!