Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Dziękujemy firmie SITS.

Podopieczni Brodnickiego Centrum Caritas ze Środowiskowego Domu Samopomocy serdecznie dziękują Panu Prezesowi firmy SITS w Brodnicy za okazane serce. Dzięki podarowanym materiałom uczestnicy zajęć będą mogli rozwijać swoje umiejętności oraz pasje co pozytywnie wplynie na ich rehabilitację. Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.