Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Dziękujemy za wsparcie!!!

Ponad 1000 m2 płytek ceramicznych na ścianach i ponad 1150 m2 płytek podłogowych ułożono do tej pory w rozbudowywanym i modernizowanym budynku Brodnickiego Centrum Caritas. Korytarze, łazienki, pracownie terapeutyczne, sala konferencyjna, powstają dzięki wsparciu firmy Ceramika Color Sp. z o. o., która wsparła nasz projekt swoimi produktami.

Pomieszczenia rozbudowywanego Centrum będą służyły w szczególności młodzieży pochodzącej z małych miejscowości, na co dzień uczącej się w brodnickich szkołach i mieszkają w Bursie Szkolnej oraz osobom niepełnosprawnym z powiatu brodnickiego – podopiecznym środowiskowego Domu Samopomocy. Codziennie, z nowych pomieszczeń będzie korzystało ponad 100 podopiecznych naszych ciągłych działań.

 

Inwestycja Brodnickiego Centrum Caritas zakłada wybudowanie ponad 2000 m2 nowych pomieszczeń, które posłużą bezpośrednio jego podopiecznym. Nowe pomieszczenia zapewnią bardzo dobre warunki przebywania, wsparcia i pracy. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zakładają wkład własny realizujących je podmiotów. Tak duże zadanie jak „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy”, nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc Darczyńców, takich jak firma Ceramika Color Sp. z o. o.

 

Dziękujemy za wsparcie!