Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

FEAD - to nie tylko żywność


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko wsparcie w postaci żywności. W ramach Programu organizowane są szkolenia i warsztaty, które mają pomóc korzystającym w efektywniejszym gospodarowaniu żywnością, wprowadzaniu zdrowych nawyków żywieniowych i lepszej diety. Pierwsza edycja takich zajęć odbyła się w Brodnickim Centrum 28 i 29 listopada. Kolejne zajęcia wkrótce.

 

  • FEAD - to nie tylko żywność


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko wsparcie w postaci żywności. W ramach Programu organizowane są szkolenia i warsztaty, które mają pomóc korzystającym w efektywniejszym gospodarowaniu żywnością, wprowadzaniu zdrowych nawyków żywieniowych i lepszej diety. Pierwsza edycja takich zajęć odbyła się w Brodnickim Centrum 28 i 29 listopada. Kolejne zajęcia wkrótce.