Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań ofertowych

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (zapytania ofertowego 01/OF/2016)

W toku postępowania dot. prowadzenia zajęć muzykoterapii, przeznaczonych dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” wpłynęła jedna oferta.

Postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy zlecenia:

Mateusz Kwiatkowski, Fiałki 25 87-320 Fiałki/poczta Górzno

Oferta uzyskała 10 punktów.

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 12 września 2016 roku.

Brodnica, 02 września 2016 roku

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (zapytania ofertowego 02/OF/2016)

W toku postępowania dot. prowadzenia zajęć choreoterapii, przeznaczonych dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie zakończyło się bez wybrania wykonawcy zlecenia.

Brodnica, 02 września 2016 roku

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (zapytania ofertowego 04/OF/2016)

W toku postępowania dot. realizacji usługi transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy w ramach projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” wpłynęła jedna oferta.

Postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy zlecenia:

PHU TRIADA Arkadiusz Wojtera, ul. Wczasowa 6, 87-300 Brodnica

Wyłoniona oferta uzyskała 7 punktów.

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 10 września 2016 roku.

Brodnica, 02 września 2016 roku