Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (zapytania o cenę nr OR.271.1.2016)


Brodnica 21.10.2016 r.

 

W toku postępowania dot. świadczenia poradnictwa seksualnego dla uczestników projektu "Więcej miejsc, więcej rozwiązań" wpłynęły 3 oferty.
Postepowanie zakończono wyborem wykonawcy zadania: Magdalena Becker - zam. Golub Dobrzyń.