Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (zapytania ofertowego 01/OF/2016)


W toku postępowania dot. prowadzenia zajęć muzykoterapii, przeznaczonych dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” wpłynęła jedna oferta.

Postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy zlecenia:

Mateusz Kwiatkowski, Fiałki 25 87-320 Fiałki/poczta Górzno

Oferta uzyskała 10 punktów.

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 12 września 2016 roku.

Brodnica, 02 września 2016 roku