Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (zapytania ofertowego 02/OF/2016)


W toku postępowania dot. prowadzenia zajęć choreoterapii, przeznaczonych dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie zakończyło się bez wybrania wykonawcy zlecenia.

Brodnica, 02 września 2016 roku