Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (zapytania ofertowego 04/OF/2016)


W toku postępowania dot. realizacji usługi transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy w ramach projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań” wpłynęła jedna oferta.

Postępowanie zakończyło się wyborem wykonawcy zlecenia:

PHU TRIADA Arkadiusz Wojtera, ul. Wczasowa 6, 87-300 Brodnica

Wyłoniona oferta uzyskała 7 punktów.

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 10 września 2016 roku.

Brodnica, 02 września 2016 roku