Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Transport uczestników ŚDS w Brodnicy w 2017 roku (05/OF/2016)


W toku postępowania dot. realizacji usługi transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy (ŚDS) z miejsca ich zamieszkania na zajęcia w ŚDS i po zajęciach w ŚDS do miejsca ich zamieszkania w ramach projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”. nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie zakończyło się bez wybrania wykonawcy zlecenia.

Brodnica, 23 grudnia 2016 roku