Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o rozstrzygnięciu: zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” - NADZÓR BUDOWLANY

Prezentujemy wyniki postępowania ofertowego dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” - NADZÓR BUDOWLANY

W ramach procesu wyłoniona została firma :

 

Presto Irena Betlejewska

ul. Kamionka 7

87-300 Brodnica

Wyniki postępowania zostały opublikowane na bazie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097872