Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o unieważnieniu postępowania: Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” - NADZÓR BUDOWLANY

Uprzejmie informujemy, ze postępowanie: Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu „Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy” - NADZÓR BUDOWLANY, zostaje unieważnione.

decyzja