Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o zakończeniu rozeznania rynku - wyposażenie pokoju wyciszeń (03/RR/2016 )


Brodnica, 26 września 2016 r.

 

Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Realizator projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”) działając z upoważnienia Caritas Diecezji Toruńskiej (Lider projektu) przeprowadziło porównanie cen w zakresie wyposażenia pokoju wyciszeń, przeznaczonego dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”.

Realizator projektu wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: Dar Terapii Marta Ciechanowicz, Warszawa.