Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o zakończeniu rozeznania rynku - wyposażenie pracowni fusingu (01/RR/2016 )


Brodnica, 26 września 2016 r.

 

Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Realizator projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”) działając z upoważnienia Caritas Diecezji Toruńskiej (Lider projektu) przeprowadziło porównanie cen w zakresie wyposażenia pracowni fusingu, przeznaczonej dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”.

 

 

Realizator projektu wybrał najkorzystniejsza ofertę firmy Witrażowe.Com.Pl s.c. Mirosław Grynkiewicz, Małgorzata Ziółkowska-Grynkiewicz.