Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacja o zakończeniu rozeznania rynku - wyposażenie pracowni krawieckiej (02/RR/2016 )

Brodnica, 26 września 2016

 

Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Realizator projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”) działając z upoważnienia Caritas Diecezji Toruńskiej (Lider projektu) przeprowadziło porównanie cen w zakresie wyposażenia pracowni krawieckiej przeznaczonej dla uczestników projektu „Więcej miejsc, więcej rozwiązań”.

 

Realizator projektu wybrał ofertę firmy: Firma Handlowa SOMA, Brodnica. Propozycja ww. oferenta uznana została za najkorzystniejszą pod względem jakości produktów, oferowanego serwisu, oferowanego szkolenia oraz ceny.