Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Informacje ze Środowiskowego Domu Samopomocy


ŚDS tętni życiem

Podopieczni po przerwie świątecznej z ochotą uczestniczą w zajęciach w pracowniach: kulinarnej, witrażu, artystycznej, multimedialnej i stolarskiej. Nabywają nowe umiejętności,  odkrywają swoje talenty oraz rozwijają zainteresowania.

 

 

 

 


Ruszyły prace w tunelu foliowym, jak i w ogrodzie

Z początkiem wiosny pracownia ogrodnicza rozpoczęła prace w przygotowaniu terenu pod wysiew nasion. W tunelu foliowym zasiano wiele warzyw i kwiatów. Ukwiecono klomby  na terenie Brodnickiego centrum Caritas. Podczas zajęć praktycznych podopieczni zdobywają wiedzę i doświadczenie m.in. z zakresu ogrodnictwa i pielęgnacji roślin