Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Jak szukać pracy? Mówili o tym w Bursie!


W kwietniu i maju młodzież z Bursy Szkolnej miała możliwość uczestniczenia w spotkaniach z doradcami zawodowymi, którzy udzielali pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Dodatkowo nasi podopieczni zaznajomili się z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy, możliwościami zawodowymi na rynku oraz nauczyli się pisać CV i listy motywacyjne.