Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Jedziemy w plener na plener!

W dniach 20 – 22 września br. uczestniczy Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli w plenerze malarskim zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Poprzez aktywność osiągniesz sukces”. Gościliśmy w gospodarstwie agroturystycznym „U Barbary” w Zbicznie. Pod czujnym okiem malarza artysty Wojciecha Chwiałkowskiego powstawały piękne obrazy przedstawiające martwą naturę oraz pejzaż. W wolnym czasie chodziliśmy na spacery, uczestniczyliśmy w grach i zabawach na świeżym powietrzu. Zorganizowane zostało także ognisko, które sprzyjało integracji uczestników pleneru.

 

 

 

Zajęcia zostały zorganizowane przez PCPR Brodnica, w ramach projektu „Poprzez aktywność osiągniesz sukces“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.