Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Kolejna edycja programu! Terminy wydawania żywności w MAJU i CZERWCU 2019

Informacja na temat wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018:

 

28.05.2019 Wtorek 8-14

GOPS Brzozie

GOPS Zbiczno

GOPS Bobrowo

 

Działania towarzyszące odbędą się dla: 

GOPS Brzozie

GOPS Zbiczno

GOPS Bobrowo

 

29.05.2019 Środa  8-14

GOPS Bartniczka

GOPS Brodnica

GOPS Górzno

 

Działania towarzyszące odbędą się dla:

GOPS Bartniczka

GOPS Brodnica

 

30.05.2019 Czwartek 8-14

GOPS Kurzętnik

 

05.06.2019 Środa 8-14

GOPS Świedziebnia

GOPS Osiek

 

Działania towarzyszące odbędą się dla:

GOPS Świedziebnia

GOPS Osiek

 

06.06.2019 Czwartek  8-14

MOPS Brodnica           A-K

 

Działania towarzyszące odbędą się dla:

MOPS Brodnica

 

07.05.2019 Piątek 8-14

MOPS Brodnica        L-Ż

 

Działania towarzyszące odbędą się dla:

MOPS Brodnica