Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Koniec czerwca - początek ścian

Na placu budowy zakończono pierwszy etap fundamentów. Powstają już pierwsze ściany pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy. W trzecim tygodniu czerwca wyprowadzono z głównego budynku pomieszczenia Bursy Szkolnej oraz administrację Brodnickiego Centrum. Na przełomie czerwca i lipca, rozpoczną się prace zwiazane z remontem i przebudową poszycia dachowego.

Wizualizacja przedstawia przybliżony zarys rozbudowywanego budynku.