Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Lekcja przyrody w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym

W dniu 13 października 2014r. dzieci ze Świetlic Środowiskowych „Arka” i „Źródło,” w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu” dofinansowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, uczestniczyły w wizycie studyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie.

W trakcie pobytu nasi podopieczni wysłuchali prelekcji pt. „Śladami zwierząt”, zapoznali się z tajnikami flory i fauny, a także poszerzyli zakres swoich wiadomości z ekologii.  Wykład prowadzone przez przewodnika Ośrodka Wilga nie był jednak tylko zwykłym wykładem, a pogadanką angażującą wszystkich uczestników, z użyciem eksponatów które można było wziąć do ręki.