Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Niepełnosprawni Artyści

Dnia 25 września 2013r  Warsztat Terapii Zajęciowej z Brodnicy zorganizował Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Piękno pojezierza brodnickiego w twórczości osób niepełnosprawnych”. 

Uczestnicy ŚDS prezentowali swoje talenty w konkursie kulinarnym, plastycznym oraz aplikacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrodę i wyróżnienie za pięknie wykonane prace. Ich dzieła  wystawione zostaną na aukcji, z której pieniądze przekazane będą na rehabilitację osób niepełnosprawnych.