Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Noclegownia to nie tylko schronienie...


 

Wsparcie podopiecznych to nie tylko danie dachu nad głową i posiłku. To przede wszystkim wsparcie w codziennych sytuacjach i pomoc w wychodzeniu z życiowych problemów. Ważną rolę w procesie terapii odgrywa integracja podopiecznych.

Doskonałą okazją do integracji było wspólne grzybobranie podopiecznych i opiekunów, które odbyło się w połowie października.