Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Nowa Pralka dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wśród nas są jeszcze osoby bezinteresowne okazujące innym wielkie serce, do takich osób należy pani Ewa z Torunia, której serdecznie dziękujemy za przekazaną pralkę, pomoże ona podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w nauce praktycznych umiejętności. Na zdjęciu podopieczny podczas rozpakowywania pralki.