Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Otwarcie Ośrodka Wsparcia "BETANIA"

 4.11.2010r. odbyło się otwarcie Ośrodka Wsparcia Dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością "BETANIA". Uroczystość z udziałem wielu znakomitych gości obfitowała w gratulacje i życzenia powodzenia w prowadzeniu Ośrodka, który "przywraca człowiekowi wiarę w samego siebie".

 

   Ośrodek Wsparcia "BETANIA" jest budynkiem dwukondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej ok. 800 m². W grudniu 2009r. oddany został do użytku jego parter, czyli Noclegownia Dla Osób Bezdomnych. 4 listopada br. natomiast odbyła się uroczystość Otwarcia Ośrodka Wsparcia, jako całości, zatem i w wymiarze Mieszkań Chronionych.

 

   Uroczystość rozpoczęła się w Brodnickim Domu Kultury, gdzie Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas, Ks. Grzegorz Bohdan złożył podziękowania za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Ośrodka. Symbolicznym podziękowaniem był szklany anioł, który jest znakiem rozpoznawczym Brodnickiego Centrum Caritas. Druga część uroczystości miała miejsce w Ośrodku Wsparcia, który został poświęcony i uroczyście otwarty, poprzez przecięcie wstęgi. Otwarcia tego dokonali: Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Pan Ryszard Bober - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego; w imieniu Burmistrza Brodnicy - Wacława Derlickiego, Pan W-ce Burmistrz Jędrzej Tomella; Pan Waldemar Gęsicki - Starosta Brodnicki; Ks. prałat Daniel Adamowicz - Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej; oraz Ks. Grzegorz Bohdan - Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas. Następnie wszyscy goście zwiedzali Ośrodek, w którym na tą chwilę mieszka siedemnaście osób. Jedną z nich jest Pan Andrzej, który opowiedział o swojej trudnej drodze wychodzenia z bezdomności. Był to moment znaczący, ponieważ właśnie dla takich osób podjęty został ogrom pracy przy budowie i funkcjonowaniu Ośrodka.

 

   Budowa Ośrodka “Betania” rozpoczęła się w sierpniu 2009r. Była ona możliwa dzięki głównym partnerom, którzy wraz z Brodnickim Centrum Caritas podjęli się realizacji tego dzieła. Były nimi: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Brodnica. Partnerami w realizacji projektu zostały również następujące gminy: Rypin, Wąpielsk, Osiek, Golub-Dobrzyń, Bobrowo, Świedziebnia, Bartniczka. Ośrodek Wsparcia powstał w ramach projektu Caritas Diecezji Toruńskiej pod nazwą "Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym poprzez rozbudowę Brodnickiego Centrum Caritas". Projekt ten w 65 % kosztów kwalifikowalnych dofinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 35% kosztów kwalifikowalnych i koszty niekwalifikowalne pokrywa Brodnickie Centrum Caritas, ze środków wypracowanych przez placówkę,  a tekże dzięki samorządom miasta Brodnicy i niektórych gmin, oraz darczyńcom finansowym i rzeczowym.

 

   Bezdomność jest najgorszym rodzajem samotności, dlatego też “BETANIA” będzie Ośrodkiem, w którym wsparcie będzie polegało również na działaniach profilaktycznych, pomocy w znalezieniu pracy, nauce samodzielności, a wszystko to w celu przystosowania do egzystencji w społeczeństwie i stworzenia szansy wyjścia z bezdomności, lub z zagrożenia bezdomnością.