Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Otwarta FURTKA - nowy projekt, nowe możliwości!

 

 

Z początkiem listopada Brodnickie Centrum Caritas rozpoczyna realizację nowego projektu finansowanego ze środków unijnych.

Otwarta FURTKA przeznaczona jest dla uczącej się młodzieży oraz usamodzielniających się osób bezdomnych.

Każdy z uczestników zostanie objęty programem dostosowanym do jego potrzeb i możliwości.

Uczestnicy skorzystają z doradztwa zawodowego i psychologicznego, wezmą udział w kursach i szkoleniach dobranych pod kątem możliwości i preferencji zawodowych, a także – wezmą udział w płatnych stażach.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w listopadzie –młodzież szkolna i w styczniu – osoby bezdomne.

Projekt potrwa do września 2014 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.