Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Pieczony Ziemniak...


Z okazji Dnia pieczonego ziemniaka w Brodnickim Centrum Caritas zorganizowano ognisko dla wychowanków Bursy Szkolnej oraz podopiecznych obu świetlic środowiskowych - brodnickiej „Arki” oraz „Źródła” z Cieląt. Wspólne pieczenie kiełbasek i ziemniaków sprawiło ogromną przyjemność zwłaszcza najmłodszym uczestnikom spotkania.