Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy na plenerze malarskim.

 

 

 
 

W dniach 23.09. -25.09.2011r. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy brali udział w zajęciach malarskich w plenerze, prowadzonych przez artystę Wojciecha Chwiałkowskiego.

 

 

Podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym uczestnicy pleneru integrowali się poprzez spacery, ognisko i wspólną zabawę. W ramach podziękowania za umożliwienie pobytu, podopieczni wręczyli właścicielowi obiektu oraz prowadzącemu zajęcia własnoręcznie wykonane upominki.

 

Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego "U Barbary" w Zbicznie oraz zajęcia zostały zorganizowane przez PCPR Brodnica, w ramach projektu „Poprzez aktywność osiągniesz sukces“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.