Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy uczą się pracować

Od kwietnia tego roku podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy przy Brodnickim Centrum Caritas biorą udział w projekcie organizowanym przez PCPR w Brodnicy. Zajęcia w ramach projektu "Przez aktywność osiagniesz sukces" odbywają się w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy oraz w Brodnickim Centrum Caritas.

 

   W ramach projektu podoopieczni ŚDS wzięli udział w warszatach dotyczących edukacji zdrowotnej z elementami edukacji ekologicznej, w trakcie których uczyli się dbania zarówno o swoje zdrowie, jak i o środowisko naturalne. Beneficjenci tego projektu uczetniczyli również w warsztatach psychospołecznych, dotyczących nauki asertywności, rozpoznawania emocji, oraz funkcjonowania w grupie. Zajęciami ściśle związanymi z aktywizacją zawodową było spotkanie z doradcą zawodowym, nauka pisania podania o pracę i CV, oraz zaaranżowana rozmowa kwalifikacyjna. Obecnie trwają warsztaty z pielęgnacji zieleni z elementami florystyki. Kursanci będą mogli wkrótce wykorzystać więdzę i umiejętności zdobyte podczas tego kursu, dbając o zieleń wokół Brodnickiego Centrum Caritas. Przygotowywany jest projekt zagospodarowania terenu zielonego, w ramach którego podopieczni posadzą rośliny, które będą pielęgnować wraz z opiekunami. Przed kursantami jeszcze wiele ciekawych zajęć, a wśród nich tworzenie witrażu, oraz zajęcia z maski teatralnej. Do tej pory największym zainteresowaniem wśród kobiet cieszyły się zajęcia z technik układania kwiatów. Mężczyźni czekają na zajęcia z witrażu.

   -"Nasz Dom istnieje od dwóch lat. Wielu naszych podopiecznych przed przyjściem do nas było zupełnie nieaktywnych. Nawet codziennych czynności należało ich uczyć. Niektórym z racji schorzeń sprawiają one trudności do dnia dzisiejszego. Dlatego tak ważne są zajęcia aktywizujące, które nie tylko przygotowują te osoby do aktywności zawodowej, ale rozijają ich ogólne umiejetności i utwierdzają w przekonaniu, że codzienna aktywność przyności radość." - Mówi Kierownik ŚDS Pani Henryka Zawadzka.

   Projekt potrwa do końca tego roku. Oprócz wymiernych rezultatów, takich, jak nabycie konkternych umiejętności, szczególnie ważny jest tu jeszcze jeden aspekt – zyskanie wiary we własne możliwości osób, które skorzystrają z projektu.