Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Pomóc innym, pomóc sobie


 

Bezdomność to tylko jeden z problemów, które pomagamy rozwiązać poprzez nasze działania.

Od 2010 roku osoby bezdomne i zagrożone bezdomnoscią mogą przebywać w nowym budynku, gdzie mają zapewnione nie tylko dobre warunki ale również wsparcie.

Poprzez codzienną pracę oraz realizowane projekty staramy się pomóc wszystkim osobom bezdomnym, które chcą zmienić swoją sytuację. Jednym z elementów aktywizacji podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością jest wolontariat - czyli działania na rzecz innych.

Prace remontowo-budowlane w domach i mieszkaniach osób potrzebujących to tylko jedna z form pomocy jaka niosą ludzie, którzy nie mają swojego domu...

 

(aby zobaczyć film proszę kliknąć na zdjęcie)