Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Potrzebna Odzież

Brodnickie Centrum Caritas zwraca się z prośbą o pomoc dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w postaci odzieży.. Osoby, które w jakikolwiek sposób mogłyby pomóc proszone są o kontakt pod numerami. telefonu: 564950281 lub 696083794.