Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Praca dla pielęgniarki

 

Brodnickie Centrum Caritas zatrudni pielęgniarkę podczas kolonii letnich w okresie:

I turnus: 03.07 – 13.07.2012 r

II turnus: 14.07 – 24.07.2012 r.

oraz podczas półkolonii w okresie: 08 – 22.08.2012 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56)4950281, lub kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:caritas.brodnica@diecezja.torun.pl).