Europejski Fundusz Spoeczny


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Urzad Wojewdzki w Bydgoszczy Urzd Marszakowski w Toruniu Starostwo Powiatowe w Brodnicy Urzd Miejski w Brodnicy PFRON

Program FEAD - rozpoczynamy realizację


Dnia 20 września br. w Brodnickim Centrum Caritas odbyło się spotkanie z kierownikami oraz przedstawicielami Gminnych  Ośrodków Pomocy Społecznej. Spotkanie dotyczyło realizacji programu żywnościowego FEAD 2016 w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2016".

 Tymczasem dnia 18 i 19 pażdziernika br. dotarł do nas pierwszy transport z żywnością.

 

Pierwsze planowane wydanie artykułów spożywczych odbędzie się na początku listopada, o czym będziemy na bieżąco informować.